Afyon Bina Güçlendirme

Afyon Bina Güçlendirme

Afyon Bina Güçlendirme

Bina güçlendirme Afyon’da bir yapının deprem sonrasında, çevresel faktörlerin etkisi ya da  yapım aşamasında oluşan olumsuzlukların giderilmesi ve deprem anında yapının içinde yaşayanların can güvenliğini sağlaması için yapılan uygulamaların başında gelmektedir..

Bina güçlendirme Afyon ve diğer tüm şehirlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2007 de yürürlüğe konan deprem yönetmeliğine göre yapılması gerekir.  Zemin, beton demir ve proje teker teker  incelenir. Performansı hesaplanır. Gerekli ise yapının güçlendirme projesi çıkarılıp gerekli güçlendirme imalatı yapılır. Afyon'da bulunan yapıların mevcut durumu içler acısıdır.Erken dönemde sanayileşen Afyon halen bu sürecin sancılarını çekmektedir. Şehir, imarsız, ruhsatsız, denetimsiz binalarıyla çarpık bir kentleşme süreci yaşamış, zamanla da artan altyapı, ulaşım sorunlarıyla birlikte kentte yaşam kalitesi azalmıştır. Sağlıksız olan yapılaşma projelerle düzenlenmek bir yana daha da kötüleşmektedir.

Yeni ve çağdaş imarlı kent olarak gösterilen Kuzey Afyon'da çok katlı binaların modernleşmenin değil çarpık kentleşmenin bir ürünü olarak karşımıza çıktığı, son derece sağlıksız betonlaşma ve yüksek yoğunluklar bulunduğu görülmektedir; mekânsal düzenlemelere önem vermeden, şehrin dokusunu çirkinleştiren konut yığını bir bölge haline dönüştürülmüştür.

Güney Afyon'da, Yüreğir ve Sarıçam ise, iç içe geçmiş iki katlı düzensiz, çarpık binalar yığını ile bir kasaba görünümündedir. Tarihi mahallelerinin yer aldığı Seyhan ise yeni yapılan çok katlı binalarla yaşam kalitesi düşürülen bir bölge haline getirildiği gibi, ulaşım sorunu da artmıştır.

Bina güçlendirme Afyon’da çok yaygın olmayan ama sağlamlılık, dayanıklılık, maliyet, işçilik ve zaman açısından karbon plaka elyaf uygulaması en uygun çözümdür. Bina güçlendirme Afyon’da karbon plaka uygulamasında yapı kimyasalları kullanılarak hasarlı kolon ve kirişlere karbon takviyesinde bulunulur. Ayrıca bina güçlendirme Afyon’ daki uygulamalarında dıştan betonarme perde giydirme yaparak sismik güçlendirme de yapılmaktadır. Bina güçlendirme Afyon’da betonarme perde giydirme uygulaması tuğla ve ahşap yapı elemanlarının yetersiz kaldığı noktalarda taşıma kapasitelerini arttırmak için kullanılır.

Firmamız, Jet Karot bina güçlendirme Afyon ili  faaliyetlerini titizlikle ele almakta s siz değerli müşterilerine uzman kadrosuyla sunmaya hazırdır. Şimdi bu konuya detaylıca bakalım;

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2007 de yürürlüğe konan deprem yönetmeliğine göre yapınız; zemin, beton demir ve proje olarak incelenir. Yük taşıma ve basınç perfonması hesaplanır. Gerekli ise yapının güçlendirme projesi çıkarılıp gerekli güçlendirme imalatı yapılır.

Bina güçlendirmeyi öncelikle 3 başlık altında toplayabiliriz;

Kiriş Güçlendirme : Hasar görmüş ve taşıma kapasitesi düşmüş kirişler değişik şekillerde güçlendirilir. Güçlendirme hasarın durumuna göre değişmektedir. Çatlak ve pas payı artması varsa kimyasal ve epoksi vasıtasıyla donatı kopmaları ve ağır deformasyon varsa askıya alınıp çelik veya betonarme ile güçlendirilir.

 

Temel Güçlendirme: Mevcut Yapı temel kesiti ve dayanımı yetersiz ise temel kesiti güçlendirilir.

Zemin Güçlendirme: Yapıda zeminin taşıma gücü problemleri varsa zemin durumuna göre enjeksiyon veya temel kesitin değiştirilmesi şeklinde güçlendirme işlemleri yapılır.

Binanın taşıyıcı sisteminin durumu, hasarı ve varsa deprem hesabı incelenmelidir. Bu incelemede binanın köşe ve kenar kolonları ve her iki doğrultudaki yatay yük taşıyan çerçeve sayısı özel olarak gözden geçirilmelidir. Taşıyıcı sistemin depremde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ölçütlerine göre orta hasar görmüş olması veya mevcut sistemde yüklerin iletilmesinde açıkça belirlenen önemli bir eksiklik (taşıyıcı sistem elemanlarından birinin kaldırılması) güçlendirme kararının verilmesi için yeterli olabilir. Ayrıca, beton kalitesi proje değerlerinin altında olup kabul edilebilir sınırlardan da düşük ise, veya bina projesinde tasarlanandan daha fazla katlı yapılmış ise, taşıyıcı sistemin güçlendirilmesi gerekir.

 

Deprem Yönetmeliği (1998) nde tanımlanan deprem kuvvetlerinin karşılanması ve bu yükler altında kesitlerin ve donatılarının yeterliliğinin kontrolünde esnasında taşıyıcı sisteme duyulan güven oranında, öngörülen deprem yükleri en fazla %25 oranında azaltılarak, hesap edildiği tarihte geçerli yüklerden az olmamak koşulu ile, hesaba katılabilir. Aksine, deprem yüklerinin taşınmasında mevcut sistemde belirsizlikler varsa, mevcut taşıyıcı sistemin kapasitesi 0.85 kat sayısı ile azaltılabilir.

Taşıyıcı sistemin durumuna ve kabul edilebilecek süneklik düzeyine bağlı olarak yapılacak kontrollerde, kirişlerde mesnet ve açıklık kesitlerinin aralarında yardımlaşmaları ile aynı katta bulunan kolonların yardımlaşmaları (denge koşulu korunarak momentlerin kesitler veya elemanlar arasında aktarılması) hususları da göz önüne alınabilir. Bu kontrol sırasında, taşıyıcı sistemin düzenlilik durumu, beton kalitesi, kolon ve kirişlerdeki etriye durumu göz önüne alınarak, deprem yükü azaltma katsayısı süneklik düzeyi normal ve yüksek olan sistemlere ait katsayılar arasında seçilebilir. Süneklik düzeyi yüksek duruma karşı gelen davranış katsayısının seçilebilmesi için Deprem Yönetmeliği (1998)’deki koşulların tamamen sağlanması gerekir. Güçlendirilen binaya ilişkin güçlendirme esasları ile ilgili bir değerlendirme raporunun verilir.

 06 Haziran 2018, id:356
telefonwhatsappmail