Afyon Bina Yıkımı

Afyon Bina Yıkımı

Afyon Bina Yıkımı

Jet Karot Bina Yıkımı Afyon’ da faaliyette bulunmaktadır. Bina yıkımı Afyon’da yaygınlaşmakta olan bir uygulamadır. Bunun sebebi Afyon ilinin kentsel dönüşüm sürecinde olması ve depreme dayanıksız yapılardan temizlenmesidir. Bina yıkımı Afyon’da tüm binanın yıkımı olabileceği gibi kısmi yıkımda olabilmektedir. Bina yıkımı Afyon ‘ da  Jet Karot bünyesindeki profesyonel kadrolarca yapılmaktadır.

Kentimizde, riskli yapıları içeren,  acil dönüşüm gerektiren yerlerin tespitinin, bilimsel, sosyal, kültürel veriler ışığında, mahalle halkının yaşam standardının yükseltilmesi esas alınarak yapılması gerekmektedir. Yerinde dönüşümün sağlandığı, ekonomik, demogra?k, sosyal, kültürel, ?ziksel ve tarihsel yapının korunduğu, aynı yoğunlukta depreme dayanıklı konutlar inşa edilerek, sosyal donatı alanları ile yeşil alanların sayısının arttırıldığı, alt yapının yeterli olduğu kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirilmedir.  Ayrıca ilgili alanlardaki çalışmalar, altyapı ve ulaşım sorunlarıyla beraber ve kentin bütünselliği içerisinde değerlendirilmelidir.

Yapı stokumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan denetlenmemiş yapılar incelenerek, bunlardan güçlendirilebilmeye uygun olanlar güçlendirilirken, diğerleri ise sağlıklı bir kentsel dönüşüm projesi içerisinde değerlendirilmelidir. Bu çalışmaların doğru bir şekilde ve çok yönlü yönetilmesi şarttır.

Bina yıkımı Afyon’da öncelikli olarak ilgili kurumdan bina yıkım ruhsatının alınması gerekir. Çünkü bu faaliyet resmi izinler alınmadan yapılamayacak kadar önemli riskler içermekte olup, hatta hayati önem arz etmektedir. Bunların yanında uyulması gereken önemli kurallar da vardır. Bu kurallar can ve mal kayıplarını önlemek için telafisi olmayan kurallardır. Bunlar;

  • Bina yıkımı, uygulamaya başlamadan önce yıkım izninin ve risk sigortasının yapılması gerekir
  • Bina yıkım işlemi belli bir plan dahilinde yapılmalı
  • Bina yıkımı Afyon’da yapılmadan önce yapının içinde canlı kalmaması için tüm tedbirlerin alınması gerekir
  • Bina yıkımı yapılacak alanda emniyet şeritlerinin çekilmesi ve o alanda ilgili çalışanlar dışında herkesin uzaklaştırılması gerekir.
  • İkaz uyarı levhalarının asılması gerekir
  • Bina yıkımı fenni mesulun nezaretinde yapılması gerekir
  • Bina yıkım işlemi tamamlandıktan sonra oluşan harfiyatı taşıyacak olan iş makinalarının  herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekir.
  • Bina yıkımı yapılacak yapıya yakın yapıların elektrik, su ve doğal gaz şebekelerinin zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekir
  • Ve sonra olarak bina yıkımından sonra ortaya çıkan harfiyatın daha sonra başka kazalara sebebiyet vermemesi için tamamen ortadan kaldırılması gerekir

Mevcut yapıların tadilat, deprem veya kentsel dönüşüm sonrası yıkım, enkaz kaldırma işlerini son teknoloji araç filomuz ve uzman ekipmanlarımız ile tüm titizlikle sağlıyoruz.

Jet Karot olarak bina yıkımı ile ilgili tüm sormak istedikleriniz ve fiyat bilgisi için şirketimiz iletişim numaralarından ve internet sitemizden 7/24 iletişime geçebilirsiniz.

 06 Haziran 2018, id:358
telefonwhatsappmail