Afyon Kimyasal Ankraj

Afyon Kimyasal Ankraj

Afyon Kimyasal Ankraj

Jet  Karot kimyasal ankraj Afyon ili hizmetlerini gerçekleştirmekte olan bir firmadır. Kimyasal ankraj Afyon’da yaygınlıkla kullanılmakta olup pratik bir yöntem olarak akla gelmektedir. Kimyasal ankraj Afyon ili firmalarına baktığımızda Jet Karot göze çarpmaktadır. Kimyasal ankraj Afyon çevresinde de hizmet alanımıza girmiş bir uygulamadır. Kimyasal ankraj Afyon’da  uzun yıllardır uygulanmakta olan bir güçlendirme yöntemidir.

 

Afyon bulunduğu jeolojik konum nedeniyle deprem tehlikesi altındadır. Ancak kentimizin yapı stokunun hali içler acısıdır; yapı stoku tehlikenin boyutunu gözler önüne sermektedir.

 

Mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi, güçlendirilmesini sağlayacak kimyasal ankraj Afyon’da uygulanmalıdır ve bu doğrultuda kamusal kaynakları harekete geçirecek yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak depreme karşı kentlerimizi, binalarımızı hazır hale getirmek iddiasıyla başlatılan kentsel dönüşüm projelerinin bu amaca ne kadar hizmet edeceği tam bir muammaya işaret etmekte, kamu binalarının akıbeti ise belirsizliğini korumaktadır.

 

Yapı denetimi güvenli, sağlıklı, yaşanabilir yapı üretimin olmazsa olmazıdır. Yapı denetiminin sahip olduğu önem, ülkemiz topraklarının değişik düzeylerde depremselliği ile görünür olmaktadır ki,  denetim eksikliğinin veya sistemdeki za?yetin doğurduğu sonuçlar kamuoyunun malumudur. Jet Karot, bilimsel-mesleki bilgi ve gerekliliklere dayanarak, depremin yıkıcı etkisinin ancak yapı üretiminin ve yapı denetiminin nitelikli hale getirilmesi ile azaltılabileceğini savunmaktadır. Afet yönetimi konusunda yerel yönetimlerin katkıları ve çalışmaları eksiktir. Afyon'nın afet senaryosu hazırlanmalıdır. Çağdaş anlamda bir yapılaşma ve kent oluşturmak için bilimsel verilere dayalı, jeolojik ve jeo?zik özelliklerin de dikkate alındığı imar planları yapılmalıdır. Yerel yönetimler ellerindeki mevcut yetkileri kullanarak afet risklerinin azaltılmasına yönelik plan, proje ve çalışma yapmalıdırlar. Yeni yerleşime açılan alanların deprem riski analizleri gerçekçi olarak yapılmalıdır.  Yerleşime açılacak yerlerin mikro bölgeleme çalışmaları mutlaka yapılmalıdır.

 

Özellikle bina güçlendirme yük taşıma kapasitesini arttırmada kimyasal ankraj Afyon’ da önemle ele alınmalıdır. Jet Karot olarak kimyasal ankraj Afyon ili ile ilgili tüm sormak istedikleriniz ve fiyat bilgisi için şirketimiz iletişim numaralarından ve internet sitemizden 7/24 iletişime geçebilirsiniz.

 06 Haziran 2018, id:393
telefonwhatsappmail